Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
XXIX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie Art. 15  Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Prezydium Rady  GIG zwołuje w dniach  27 i 28  maja 2022 r. XXIX  Walne  Sprawozdawcze    Zgromadzenie  Członków   Geodezyjnej  Izby  Gospodarczej. 

 

Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w Gdańsku w Ośrodku Wypoczynkowym „POMERANKA”  Al. Gen. Józefa Hallera 245, sala I piętro.

I.                   ZWIEDZANIE  

W pierwszym dniu tj.  27 maja 2022 roku (piątek)

1300        Obiad

od 1400 do 1700      zwiedzanie terenów postoczniowych / Europejskie Centrum Solidarności      (przewodnik + autokar)

II.                OTWARTE ZEBRANIE RADY IZBY

W dniu 27 maja 2022 roku o godz. 1730 odbędzie się  otwarte dla wszystkich członków Izby spotkanie Rady Izby (z uczestnictwem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej i Przedstawicieli Regionalnych).

20 00       Uroczysta Kolacja   

III.              WALNE ZGROMADZENIE 

W dniu 28 maja 2022 r.  XXIX  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków  GIG  rozpocznie się o godzinie 900  w  pierwszym  terminie  i godzinie 930  w  drugim  terminie.

 

1.    Rejestracja członków XXIX Walnego Zgromadzenia GIG – wydanie mandatów.

2.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie przybyłych gości.

3.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4.    Powołanie Prezydium obrad.

5.    Wystąpienia zaproszonych gości.

6.    Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      mandatowej,

b)      skrutacyjnej,

c)      wnioskowej.

7.    Sprawozdanie komisji mandatowej.

8.    Sprawozdanie Prezesa GIG z działalności Izby od 19 września 2021 r. do 28 maja 2022 r.

9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od 19 września 2021 r.                           do 28 maja 2022 r.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby.

12. Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2022 r. i projektu budżetu na 2023 rok.

13. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

14. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.

15. Inne, wolne wnioski.

16. Zamknięcie XXIX Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia GIG.  

14 00      Obiad 

 

15.00 – 17.00   Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej.

 

                                                                                        Prezes GIG                                               

                                                                                   Krzysztof Lichończak

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia  na XXIX Walne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Członków  GIG.

Dodatkowo w terminie późniejszym zostaną przekazane następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie Prezesa GIG.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Skorygowany projekt budżetu na 2022 rok.
  4. Projekt budżetu na 2023 rok.


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2022
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2